Jachtklub Lázně Toušeň Logo
Finn
zkratka : Fin
vlajka : F
posádka : 1
od věku: 14
délka : 4,5 m
šířka : 1,51 m
plocha plachet : 10 m2
hmotnost : 145 kg
hmotnost trupu : 105 kg
ponor : 0,15 m
ponor s ploutví : 0,85 m
výška stěžně : 6,9 m
poznámka : Olympijská třída
© Copyright 2014 Jachtklub Lázně Toušeň