Jachtklub Lázně Toušeň Logo
Fireball
zkratka : FB
vlajka : U
posádka : 2
od věku: 14
délka : 4,93 m
šířka : 1,37 m
plocha plachet : 24 m2
hmotnost : 79,6 m
poznámka : Mezinárodní lodní třída ISAF
Představujeme Vám dvouposádkovou závodní plachetnici mezinárodní lodní třídy Fireball, která má v našem klubu tradici od jeho založení. Je to moderní 5 m dlouhá, ryze sportovní loď s úctyhodnou plochou plachet 24 m2, mající svoji kolébku v zemi jachtingu zaslíbené - Anglii. Odtud se rozšířila do celého světa a vrcholné závody, t.j. především Mistrovství světa, se stěhují z kontinentu na kontinent. Fireball má dvě základní plachty – kosatku a hlavní plachtu a jednu plachtu přídavnou – spinakr, která se vytahuje na zadní a boční směr větru. Jedná se o lodní třídu, kde naši členi získali své nejvýznamnější výsledky jako je např. 2. místo na MS nebo ME. Posádka se skládá z kormidelníka a kosatníka. Ideální váha posádky je 140 – 150 kg. Na Fireballu lze začít od 17 let věku. Je to ideální lodní třída pro dvouposádkové sportovní závodění v ČR s dostatečně širokou flotilu v zahraničí. V Evropě se Fireball jezdí nejvíce v Anglii, dále pak ve Francii, Švýcarsku, Itálii, Irsku, Holandsku, Belgii, Německu, Slovinsku. Mimoevropskou nejsilnější flotilou jsou Australané.
© Copyright 2014 Jachtklub Lázně Toušeň